یکتایکتا، تا این لحظه: 4 سال و 4 ماه و 21 روز سن داره

عشق یکتای ما

تولد سي و يك سالگي مامان فرزانه

پايان سي و يك سالگي و ورود به دنياي سي و دوسالگي مامان فرزانه امروز همش تو اين فكر بودم كه توي سالي كه گذشت چقدر بزرگ تر شدم ؟ چقدر پخته تر شدم ؟ چه كارهاي مفيدي كردم ؟ چه كارهايي رو نبايد انجام ميدادم و دادم ؟ چه كارهايي رو بايد انجام ميدادم و ندادم ؟ چي ياد گرفتم ؟ و در اخر ميرسم به اين كه خدايا مرسي بابت همشون به اينكه يه سال ديگه بهم فرصت دادي زندگي كنم اين بزرگترين چيزي بود كه ياد گرفتم اين كه فقط يكبار فرصت زندگي دارم فرصت اينكه از بودن كنار عزيزانم لذت ببرم زيبايي هاي دنيا رو ببينم و پر از شوق بشم آرزو ميكنم : تني سالم و دلي خوش براي همه عزيزانم خدايا : مرسي بابت همه ي لحظاتي كه كنار...
23 آبان 1398
1